Met OptInsight kunt u betrouwbaar persoonsgegevens verzamelen en verwerken met toestemming van uw relaties en aantoonbaar binnen de grenzen van de privacywetgeving.

 

Wilt u weten welke businesskansen OptInsight uw organisatie biedt?

Waarom

Betrouwbaar omgaan met persoonlijke gegevens is in een digitaliserende wereld een vorm van onderscheidend vermogen. Wij weten dat transparantie & relevantie daarin key zijn. Daarmee verkrijgt en behoudt uw organisatie vertrouwen bij belanghebbenden. Daarom ontwikkelde OptInsight een oplossing waar transparantie & relevantie centraal staan. Altijd kunnen aantonen dat u binnen de grenzen van de privacy-wetgeving persoonsgegevens verzamelt & verwerkt en op basis van deze gegevens maximaal relevant kunnen zijn naar belanghebbenden op basis van verzamelde data. Ons motto:  “Bedrijven ontzorgen in dagdagelijkse voldoen aan privacy-vereisten en helpen er een business kans van te maken”

Hoe

De kern van transparantie is dat uw organisatie gemakkelijk de rechtvaardiging kan aantonen aan betrokkenen, zoals bepaald in de GDPR/AVG (accountability) en relevantie kan sturen. 1 centrale plaats in uw organisatie bepaalt het gemak waarmee u transparant & relevant kan zijn. Door gebruik te maken van onze technologie verbindt u eenvoudig de aantoonbare verwerking van persoonsgegevens, persoonlijke voorkeuren en de rechtvaardiging van het gebruik conform de privacy-vereisten. Ongeacht welke applicaties, communicatiekanalen en of systemen uw organisatie reeds gebruikt. Wij verbinden daar waar gewenst en noodzakelijk.

Wat

Onze verbindende technologie biedt een centrale administratie inclusief audit-trail waarmee u de 6 grondslagen op persoonsniveau (betrokkene) aantoonbaar kunt beheren. Vanuit deze centrale administratie heeft u de mogelijkheid  verandering in rechtvaardiging geautomatiseerd te verwerken en te beheren voor alle communicatiekanalen die betrokkenen gebruiken zoals websites, email, telefoon, apps. Bijvoorbeeld om toestemming te geven of in te trekken. Tevens bieden wij een “plug in” voor bestaande systemen waar persoonsgegevens reeds worden verwerkt zoals klantendatabases, marketing tools, back office applicaties. Zodat u altijd een goed beeld blijft hebben van klanten en prospects

OptInsight technologie

Ga direct naar onze slimme oplossing

Waarom kiezen bedrijven voor OptInsight?

Onder AVG/GDPR bent u verplicht om aan te kunnen tonen dat u toestemming heeft verkregen en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld voor al uw direct marketing activiteiten naar personen waar u geen overeenkomst mee heeft, heeft uw bedrijf toestemming nodig. Wij geloven dat u toestemming krijgt en behoudt als uw boodschappen in overeenstemming zijn met de persoonlijke voorkeuren van uw klanten. Dit schept vertrouwen. OptInsight biedt u de mogelijkheid om commerciële boodschappen af te stemmen op individuele behoefte waardoor de toestemming van (potentiële) relaties wordt verkregen en behouden binnen de geldende privacy-wetgeving. Hierdoor kunt u zich blijven focussen op uw business.

Wij ontwikkelden OptInsight voor uw bedrijf in samenwerking met privacy specialisten en commerciële professionals. Een bewezen technologie die:

  • Zorgt dat uw bedrijf persoonsgegevens kan blijven verzamelen en verwerken binnen de grenzen van de privacy-wetgeving
  • Bij meerdere organisaties reeds in gebruik is;
  • Uw bedrijf ontzorgt in het aantoonbaar verwerken van persoonsgegevens in uw operationele processen;
  • In al uw communicatiekanalen toestemming kan managen en relevantie kan vergroten;
  • Uw bedrijf diverse inzichten verschaft over de relatie toestemming en relevantie;

Hoe wij uw bedrijf kunnen helpen

Door het bieden van relevante content vergroot u de kans op toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Consent (toestemming) verkrijgen en behouden kan uw bedrijf zelf in de hand houden door relevant te zijn. Relevantie ontstaat doordat uw bedrijf boodschappen afstemt op de wensen van personen, zodat zij de waarde van die boodschappen omarmen. Daarom brengt OptInsight met een SaaS Based oplossing het aantoonbaar administreren en beheren van de 6 verwerkingsgrondslagen, waaronder expliciete toestemming en het delen van relevante boodschappen bij elkaar. Op basis van een overzichtelijke investering, geschikt voor ieder bedrijf ongeacht de omvang en onafhankelijk van de wijze waarop u nu uw relaties beheert.

Wat wij voor uw bedrijf doen?

Met onze bewezen technologie brengt u uw commerciële uitdagingen en de vereisten van de AVG/GDPR-wetgeving voor uw bedrijf samen. Dat betekent voor u dat u in staat bent om uw klantrelaties beter te beheren en te versterken onder de AVG/GDPR. Uw bedrijf:

  • Kan centraal haar verantwoordelijkheid aantonen inclusief onderbouwing voor het verwerken van persoonsgegevens voor alle 6 grondslagen op persoonsniveau. Dit geeft vertrouwen aan uw relaties en toezichthouders;
  • Is in staat om centraal alle opt-ins en opt-outs te beheren ongeacht het kanaal dat de relatie gebruikt.  Dit geeft maximale transparantie;
  • Kan de consent administratie  koppelen aan de voorkeuren en kunt u met toestemming inspelen op de behoefte van de relatie binnen de gestelde privacywetgeving;
  • Verkrijgt diverse inzichten in verzamelde consent en de effectiviteit van uw commerciële activiteiten;
  • Kan OptInsight middels een API koppelen aan uw bestaande systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Wilt u uw relaties versterken?

Mail onsMail ons

of bel 020-2149676

Welke waarden onze technologie biedt

Connection

Versterkte relaties onder AVG/GDPR

Relevant Content

Relevante boodschappen communiceren binnen grenzen privacywetgeving

Proven Consent

Omni-channel aantoonbare toestemming verzamelen en verwerken binnen privacywetgeving

Controlled insights

Gecentraliseerde inzichten verzamelen in interessen en behoeften verzameld binnen privacywetgeving

Connection

Het succes van uw organisatie is afhankelijk van de kracht van uw relaties. Door het bieden van relevante content verhoogt u de kans op consent en daarmee op conversie tot een betalende klant.

Content

De OptInsight Content Library stelt u in staat om boodschappen specifiek en relevant te maken en te delen. Bijvoorbeeld door uw diensten of producten te specificeren in verschillende artikelen, filmpjes en onderzoeken. Door deze focus aan te brengen in content kunt u inspelen op een specifieke behoefte en daarmee uw relevantie vergroten.

De OptInsight Consent Manager maakt het mogelijk om geautomatiseerd, over communicatiekanalen heen, expliciete toestemming te verkrijgen en te behouden conform de 6 vereisten voor consent. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze app . Deze maakt het mogelijk om tijdens klantgesprekken consent te verkrijgen voor het kunnen delen van relevante content. Denk bijvoorbeeld aan artikelen of uitnodigingen voor toekomstige events. Hiermee maakt u uw gesprekken met relaties veel effectiever.

Control

De OptInsight Controller maakt consent en de 5 overige grondslagen traceerbaar bijvoorbeeld daar waar het gaat om aantoonbaar bewijs voor toestemming op persoonsniveau. En verschaft u ook slimme inzichten. Bijvoorbeeld over welke boodschappen echt tot toestemming leiden. Of welke communicatiekanalen het meest effectief zijn in het behouden van toestemming. Met deze commerciële & AVG inzichten kunt u uw relevantie verder vergroten en actie ondernemen om relevanter te worden voor uw klantrelaties.

Wilt u betere relaties met consent?

Ja, Ik wil op een relevante manier Connecten met mijn businessrelaties

of bel 020-2149676

Ja, Ik wil waardevolle Content & Inzichten delen met mijn relaties

of bel 020-2149676

Ja, Ik wil in Control zijn over GDPR-Compliant Toestemming

of bel 020-2149676